elokuvantaju
  Etusivu   |    Oppimateriaali   |   Sanahaku   |   Tietoa opiskelusta  
» Oppimateriaali » Kasikirjoitus » Artikkeli
 
Aleksi Bardy
 

Elokuvakouluelokuvaa mainstream-yleisölle
eli Levottomat-elokuvan käsikirjoituksen taiteelliset päämäärät

MA-LOPPUTYÖ TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN ELOKUVATAITEEN OSASTOLLE

 

Esipuhe

Lopputyöni Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen osastolle koostuu Levottomat -elokuvan käsikirjoituksesta ja tästä teoreettisesta osuudesta. Keskityn tässä esittelemään käsikirjoituksen syntyvaiheita osin kevyen name-droppailun hengessä, osin kertoakseni niistä teoreettisista pohdinnoista, jotka ovat käsikirjoituksen olemukseen vaikuttaneet.

Käsittelen sitä, miten ja miksi elokuvan päähenkilö on tietoisesti kuvattu reaktiivisena, vaikka se klassisten sääntöjen mukaan on "väärin".

Käsittelen elokuvan keskeisten henkilöiden temaattisia suhteita toisiinsa.

Käsittelen elokuvan rakenteen ratkaisuja.

Lopuksi arvioin sitä, miten hyvin tai huonosti kokonaisuus on kuluttajien paksuihin takaraivoihin jysähtänyt.

Pohdintojen ulkopuolelle olen rajannut mm. työtapojen kuvaamisen ja arvioimisen, ohjaajan, tuottajan ja näyttelijöiden suhteen käsikirjoitukseen, dialogin tavoitteet ja kehitysprosessin, murreasiat, rytmityksen, sekä vaikka mitä muuta mielenkiintoista ja huimaa materiaalia, joka olisi kuormittanut tätä vaatimatonta opinnäytettä (ja sen tekijää) ylenmääräisesti.

En pyri tieteelliseen täsmällisyyteen. Tarkoitukseni on arkijärkiesseistiikan keinoin selvittää eräiden ratkaisujen syntyä, ehkä siinä toivossa, että joku vastaavia pohdintoja myöhemmin harrastava voi niistä hyötyä. Esitykseni on ehdottomasti subjektiivinen ja perustuu vain osin luotettaviin muistiinpanoihin. Toisilta osin se perustuu hatariin muistikuviin.

Sillä mitä tässä esitän, en halua mitenkään riistää jonkun toisen elokuvan tekijän tai yhdenkään katsojan riemua ymmärtää asiat täsmälleen toisin. Esittämäni tulkinnat eivät ole ainoita oikeita.

Tämä lopputyöni teoreettinen osa päättää vuonna 1994 alkaneen, mielenkiintoisen ja monivaiheisen opiskeluni Taideteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen osastolla. Haluan kiittää kaikkia opettajia, lukuisia osastonjohtajia, sekä erityisesti opiskelijakollegojani antoisasta yhteistyöstä, joka toivottavasti jatkuu eri tavoin.

Kiitän myös Levottomiin uskoneita ihmisiä ja sen tekemiseen osallistuneita, kaikkia turkulaisia, kaikkia levottomia sekä perhettäni ja ystäviäni.

Helsingissä 30.11.2000

Aleksi Bardy

SISÄLLYSLUETTELO
 1. ESIPUHE 2
 2. LEVOTTOMIEN SYNTYHISTORIA 6
 3. VARAPROJEKTI ALBERTILTA 7
 4. TUOTTAJARUMBAA 8
 5. SIVULLISESTA LEVOTTOMIIN 12
 6. PÄÄHENKILÖ ARI KOSKI 15
 7. ONKO ARI SANKARI? 16
 8. DRAMATICAALINEN KÄÄNNE 17
 9. MITÄ ARI AJATTELEE 18
 10. ARIN TOIMINTA 19
 11. MIKSI? EI AAVISTUSTAKAAN! 20
 12. PIDETTÄVÄ VAI KIINNOSTAVA 22
 13. YSTÄVIÄ JA SIVUHENKILÖITÄ 24
 14. DRAMATICA -ORKESTRAATIO 26
 15. TIINA 27
 16. HANNA-RIIKKA 30
 17. ILONA 34
 18. STIG 35
 19. RIKU 36
 20. ROOPE JA PIIA 37
 21. VIISI NÄYTÖSTÄ 40
 22. TEORIA 41
 23. LOPPURATKAISU 44
 24. ENSIMMÄINEN YLEISÖ: MINÄ 47
 25. TOINEN YLEISÖ: MEDIA 48
 26. KOLMAS YLEISÖ: MAKSAVAT KATSOJAT 51
 27. JOHTOPÄÄTÖKSET 54
 28. LIITTEET 56
  Liite 1: DRAMATICAN TEEMASYNOPSIS 56
  Liite 2: DRAMATICAN JUONISYNOPSIS 58
  Liite 3: KIRJALLISUUTTA 62