elokuvantaju
  Etusivu   |    Oppimateriaali   |   Sanahaku   |   Tietoa opiskelusta  
» Oppimateriaali » Elokuvakulttuuri » Artikkeli
 

Eeva Kurki

 

Muistojen kuvia

Varhaisimmat elokuvateoreetikot miettivät vuosisatamme alussa, mikä olisi sopiva tehtävä elokuvalle, uudelle esittämisen välineelle. He päätyivät siihen, että sen tulee palvella ihmiskuntaa historian apuvälineenä, auttaa muistamaan oikein.

Elokuvateorian varhaishistoria asettui siis tukemaan Lumière-veljesten elokuvantekotapaa, eikä ollut kiinnostunut Georges Mélièsin fantasioista, jotka se tuomitsi epäilyttäväksi rahvaan huviksi. Fiktioelokuvaa ei ajateltu kertomisen keinona, joka kuvastaa tekoaikaansa ja sen elämistunnelmia, sen ihmis- ja yhteiskuntakäsityksiä. Vasta strukturalismi toi elokuvatutkimukseen ajatuksen liikkuvista kuvista maailman ilmiasuisena muistina, vähän niin kuin iskelmän on sanottu olevan "kansakunnan salainen historia, sen kätketty muisti"[1].

Elokuvatakauma - muiston kuva - on elokuvallisena keinona lähes yhtä vanha kuin elokuva itse. Sitä on käytetty kaikkien maiden elokuvissa, aina mykän elokuvan ajoista nykypäivään.

Alunperin takaumien tausta oli teatterimelodraamassa ja erilaisisissa liikkuvan kuvan esiasteissa. Ne ulottuvat David Wark Griffithin Kansakunnan synnyn (Birth of a Nation, 1914) ideologisesti taantumuksellisista, mutta teknisesti tuolloin moderneista muistoista, Victor Sjöströmin ja Mauritz Stillerin mykkälegendojen ylväydestä ja Erkki Karun Nummisuutareiden (1923) humoristisista muistoista ja idealistisista toiveista Ingmar Bergmanin Mansikkapaikan (Smultronstället, 1957) ambivalenttiin nostalgiaan ja Veikko Aaltosen Isä meidän -elokuvan (1993) isä/poika-suhteen viiltävyyteen.

Muistia esitetään elokuvissa samoin keinoin kuin mitä tahansa ihmismielen tapahtumia - kuvitelmia, haaveita ja unia. Keinoina käytetään mm. tekstiplansseja, ristikuvia, himmennyksiä, avautuvia ja sulkeutuvia iiriksiä, väri-mustavalkoinen-vaihtoja, paikan, puvustuksen tai henkilöiden iän muutoksia. Usein monia keinoja käytetään rinnakkain.

Äänielokuva toi vain vähän lisää mykän elokuvan aikana vakiintuneisiin ajallisen siirtymän esittämistapoihin: kertojan ääni voi ylittää kuvallisen aikarajan tai ei-diegeettisen musiikin vaihdos saattaa painottaa ajallista siirtymää.

Takaumat vaihtelevat kestoltaan tuskin havaittavista väläyksistä (joku muistaa sattumalta jotakin) miltei koko elokuvan mittaisiin (joku kertoo jonkun tapahtumaketjun). Elokuvassa voi olla vain yhden henkilön takaumia tai useiden henkilöiden takaumia. Niissä saatetaan esittää elokuvassa jo näytettyä (vahva takauma) tai jotain juonen ulkopuolelta (heikko takauma).

1 Amerikan absoluutit

Samojen teknisten keinojen käyttö ihmismielen eri toimintojen esittämisen keinoina elokuvan ensi vuosikymmeninä sai aikaan sekaannusta. jo 1910-luvulla yhdysvaltalaiset kriitikot alkoivat vaatia, että ajalliset siirtymät tulee näyttää selvästi.

Lineaarisesta ajasta ja kronologisesta järjestyksestä poikkeamista pidettiin tuomittavana, dramaattista toimintaa sotkevana. Kerronnallisesti takaumien käyttö sallittiin, jos tarinan ymmärtäminen ilman niitä olisi ollut vaarassa. Klassisen Hollywood-elokuvan pitemmissä takaumissa aikamuodon vaihdos kuitenkin samantien unohdetaan ja takauma kerrotaan ikään kuin olisi siirrytty elämään mennyttä uudelleen.[2]

Yhdelle elokuvatyypille on aina sallittu erityisoikeus takaumien käyttöön: oikeudenkäyntikuvauksille. Niissä takaumat on hyväksytty totuuden toistavina keinoina esittämässä todistajanlausuntoja tai tunnustuksia. Myös elämäkertaelokuvissa takaumat on hyväksytty. Niissä takaumien katsotaan kertovan, miten asiat todella ovat olleet, paikkaavan tiedolliset aukot ja selittävän nykytilaan johtaneet syyt.[3]

Yhdysvaltalaista elokuvaa on aina vaivannut absoluuttisen tiedon ja absoluuttisen muistin mania sekä lineaarisen ajan ja tarinan kronologisuuden pakko. Film noireissa ambivalenssi totuuden suhteen koskee vain kehyskertomuksen alkutilannetta. Edes Reservoir Dogsin (Quentin Tarantino, 1992) henkilöiden erityyppisissä takaumissa muistin totuusarvo ei ole koetuksella. Absoluuttisen totuuden vaatimus on johtanut myös siihen, että takaumissa voidaan näyttää sellaisiakin asioita, joita kertoja itse ei ole ollut todistamassa.

Äänielokuvaan siirryttäessä 1920- ja 30-luvun taitteessa takaumat vähenivät entisestään yhdysvaltalaisessa elokuvassa. Arkinen selitys löytynee elokuvatekniikan kehityksestä. Ääni toi elokuvalliseen esittämiseen uuden realismin tunnun, joka korosti elokuvallista preesensiä. Äänitekniikka oli 30-luvun alussa myös niin alkeellista, etteivät vakuuttavat äänisiirtymät olleet mahdollisia. Takaumat alkoivat lisääntyä 1930-luvun puolivälissä äänitekniikan kehittyessä.

Samantapainen takauminen hiipuminen tapahtui 1950- ja 60-luvun taitteessa ranskalaisessa elokuvassa, kun "uusi aalto" rynnisti kevyin äänikalustoin kuvaamaan kaduille ja toreille.

Sairautta Saksassa

Valtaelokuva Euroopassa ennen II maailmansotaa noudatti samoja takaumakonventioita kuin Yhdysvalloissa, mutta Saksassa ja Ranskassa avantgardistit tekivät kokeilujaan varsinkin elokuviensa unissa, mutta myös takaumissa.

Saksassa Sigmund Freudilla oli suoranaista vaikutusta muistojen, kuvitelmien ja unien esityksiin. Kuvattiin esimerkiksi tarinoita, joissa ihmismielen salaisuuksia paljastettiin hypnoosin avulla. Tohtori Caligarin kabinetissa (Das Kabinett des Dr. Caligari, Robert Wiene 1919) mies kertoo mielisairaalassa potilastoverilleen makaaberin tarinan tohtorista, joka hypnotisoi somnambulisti Cesaren murhaamaan naisia.[4]

Caligaria "psykoanalyyttisempi" oli Arthur Robisonin Varjoja - öinen harhakuva (Schatten - Eine nächtliche Halluzination, 1922), jossa vaeltava taikuri hypnotisoi mustasukkaisen kreivin, hänen vaimonsa, tähän hurmaantuneen nuorukaisen ja kolme flirttailevaa ahmattia. Kukin heistä seuraa varjoaan omaan tiedostamattomaansa ja antautuu siellä intohimoilleen.[5]

E.A. Dupontin Varieté (1925) on vielä edellisiäkin selvemmin syntynyt Freudin vaikutuspiirissä. Siinä on selkeä ja perusteltu kehyskertomus, jonka avulla palataan menneeseen. Armahdettu vanki odottaa vapautumistaan ja kertoo, mitä ei aikaisemmin ole suostunut paljastamaan. Kyse ei ole tunnustuksesta vaan avautumisesta äänettömälle "analyytikolle" katsomon puolella. Todella tapahtuneen paljastaminen oikeuttaa armahduksen ja anteeksiannon sekä suo mahdollisuuden parannukseen.[6]

G.W. Pabstin Erään sielun salaisuus (Geheimnisse einer Seele, 1926) ilmoittaa alaotsikossaan olevansa "psykoanalyyttinen elokuva", erään Freudin potilastapauksen filmatisointi. Sen tekijäkuntaan kuului kaksi Freudin piirin jäsentä, Hanns Sachs ja Kari Abraham, joista jälkimmäinen kävi Freudin kanssa kirjeenvaihtoa projektista[7]. Elokuva on sairaskertomuksen muotoon laadittu esitys päähenkilön, kemisti Feldmannin, ajautumisesta veitsifobiaan. Hänet ohjataan analyytikon hoitoon. Analyysissa kerrataan tapahtumien kulku - myös Feldmannin painajaiset - vahvoina takaumina valkoista taustaa vasten.

Kohtaus, jossa Feldmann kykenee palamaan muistoissaan lapsuuteensa, esitetään poikkeavalla tavalla: se näytetään realistisena heikkona takaumana, jota ei ole näytetty aikaisemmin. Tämä plastinen erottelu vastaa analyysin kuluessa etenevää palaamista tiedostamattoman kantanäkyyn[8].

Freud itse torjui elokuvahankkeen syyttäen sitä analyysiprosessin latistamisesta ja typistämisestä[9]. "Pääasiallinen vastustukseni on yhä se, etten usko, että meidän abstraktioidemme plastinen representaatio on lainkaan mahdollista."[10]

Rakkautta Ranskassa

Ranskassa unet ja takaumat olivat vakioaineistoa 20-luvun lopun avantgardistien töissä. Tulisiko Luis Buñuelin Andalusialaisen koiran (Un chien andalou, 1929) tai Kulta-ajan (L'Age d'Or, 1930) epäloogiset ajan ja paikan siirtymät nähdä unina, muistoina, houreina vai täytenä totena? Tämä tulee tuskin koskaan ratkeamaan yksiselitteisesti.

Andalusialainen koira

Pelkkänä käsikirjoituksena säilynyt Louis Dellucin Le Silence (1921) paljastaa sen sijaan selvästi ohjaajan muistikäsityksen "bergsonilaisuuden" tai "proustilaisuuden". Ajan lineaarisuus ja tapahtumien kronologisuus on jätetty kauas taakse. Eri ajallisuudet esitetään vain vähäisten vihjeiden varassa. Takaumia toistetaan eri pituisina summittaisessa järjestyksessä. Delluc esitti muistin katkonaisena, toistuvana ja silti assosiatiivisena.[11] Yhtä moderneja takaumia esitti ranskalaisessa elokuvassa hänen jälkeensä vasta Alain Resnais miltei 40 vuotta myöhemmin.

Dellucin säilyneessä Fièvressä (1922) muisti esitetään myös kuvallisesti "resnaismaisen" modernisti: lyhyet merkitsemättömät takaumat katsoja tunnistaa vain vaivoin takaumiksi tunnelman muutoksen avulla. Takaumien erikoisuutena on myös se, ettei katsoja voi olla varma, kumpi kahdesta päähenkilöstä, Sarah vai Militis, muistaa - vai onko molemmilla sama muistikuva menneestä.

Ajan intellektuelliohjaajien takaumien moderniuteen oli epäilemättä vaikuttanut Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä ja Henri Bergsonin filosofian vuosisadan alussa herättämä keskustelu muistista[12]. Oudolta kuitenkin tuntuisi, jollei 20-luvun Pariisin kiivas keskustelu psykoanalyysista olisi jättänyt mitään jälkiä, vaikka Maureen Turim ei teoksessaan Flashback in Film suo Freudille vaikutusmahdollisuuksia ranskalais-avantgarden tiheään takaumatahtiin.

Vastakkaisesta todistuksesta käynevät Dellucin Fièvre ja La Femme de nulle part. Molemmissa on poikkeuksellisesti naisen näkökulma. jälkimmäisessä muisti esittäytyy rinnakkaisissa tarinoissa - Le Silencea ja Fièvreä perinteisemmin - assosioivana parallellismina ja tapahtumien järjestys kronologisena: vanhempi nainen muistelee nuoremmalleen aikaa, jolloin hän oli emäntänä samassa talossa.

Venäläisemigrantti Dmitri Kirsanoffin elokuvassa Ménilmontant (1924) on takaumia monelta ajalta, eri henkilöiden muistamina. Elokuva kertoo kahdesta sisaruksesta, jotka rakastuvat samaan mieheen. Esitystapa on erityisen fragmentaarinen ja nopeatempoinen sekä varsinaisen tarinan kerronnassa että siirtymissä takaumiin. Myös valtaelokuvan porvarillisen moraalin kannalta Ménilmontant oli juoneltaan harvinainen: nainen harkitsee itsemurhaa, lapsi näkee murhan.

Naiskohtaloita käsittelivät myös Jean Epsteinin La Glace à trois face (1927) ja Jean-Benoir Lévyn ja Marie Epsteinin Äidin kädet (La Maternelle, 1933). Edellisen kolmessa, kolmen naisen muistamassa episodissa naisilla on ollut yksi ja sama rakastaja. "Kolmikasvoinen peili" ei siis viittaa vain miehen erilaisiin suhteisiin näihin naisiin vaan myös elokuvan fragmentaariseen, kubistiseen esittämistapaan.[13]

Äidin kädet -elokuvassa lapsi esitetään Ménilmontantin tapaan ajattelevana ja tuntevana olentona. Siinä palataan päähenkilön lapsuuteen, jolloin tämä tyttösenä harkitsee itsemurhaa prostituoitu-äidin jätettyä hänet[14].

Myös miehet muistivat Ranskanmaalla. Abel Gancen La Rouessa (1922) esitetään isän, Sisifin, toisille kerrottujen takaumien kautta yhä paljastavammin niitä sisyfosmaisia tuskia, joita hän kärsii himoitessaan mielessään (otto)tytärtään Normaa. Hänen poikansa Elien takaumat ovat sisäistä monologia samasta himosta, mutta Elie ei tiedä, ettei Norma olekaan hänen oikea sisarensa. Verisukulaisuuden katkaisemisen hämyverho tekee perheen sisäisistä haluista helpommin käsiteltäviä.

Avantgarden kuihtuessa 1930-luvulla takaumat harvenivat ranskalaisessa elokuvassa. Jean Renoirin Herra Langen rikoksen (Le Crime de monsieur Lange, 1935) takaumarakenne noudatti tyypillistä "todistajan-lausunto-on-absoluuttinen-totuus" -mallia.

Marcel Carnén Varjojen yö (Le Jour se léve 1939) oli taas selvästi velkaa edellisen vuosikymmenen avantgardelle puhtaan assosiatiivisine takaumiin siirtymisineen ja käänteisine aikajärjestyksineen. Sen synkkä tunnelma oli sukua ohjaajan ihailemille amerikkalaisille gangsterielokuville ja keskittyessään naisensa murhanneen, ahdistuneen miehen menneisyyden tutkailuun se ennakoi film noirin päähenkilöitä.

Suostuttelua sotaan

Toinen maailmansota synnytti Yhdysvalloissa historiallisia takaumaelokuvia, joissa subjektiivisen elämäkerran avulla verrattiin kahta aikakautta: nykysotaa edelliseen maailmansotaan tai edeltäneeseen rauhan aikaan. Historialliset tapahtumat esitettiin henkilökohtaisina kokemuksina ja niiden vaikutuksia peilattiin arkielämään: rakkauteen, avioliittoon, äitiyteen. Tarinoissa oli yleensä vankka melodramaattinen vire.[15]

Tunnetuin esimerkki lienee Sumujen silta (Waterloo Bridge, Melvyn LeRoy 1940), jossa henkevän kaunis sankaritar (Vivien Leigh) muistelee rakkaustarinaansa unelman komean sankarin (Robert Taylor) kanssa edellisen sodan aikana.

Sumujen siltaa muokattiin kotirintaman keskiluokkaista naisyleisöä silmälläpitäen. Robert E. Sherwoodin alkuperäisnäytelmässä ja sen ensimmäisessä, James Whalen 1931 tekemässä filmatisoinnissa mies oli vain sotamies ja nainen prostituoitu[16]. Sota-aikana tarvittiin kunniallisemmat henkilöt: miespäähenkilö muutettiin kehyskertomuksessa everstiksi ja takaumassa kersantiksi, nainen balettitanssijattareksi.

Toisessa sodanaikaisessa takaumamallissa isä tai "mahdollinen" isä "epäonnistuu" (haavoittuu tai kaatuu) ensimmäisessä maailmansodassa, mutta poika palauttaa myöhemmässä sodassa naisen uskon ihanteeseen, esim. Kuolematon rakkaus (To Each His Own, Mitchell Leisen 1946).

Kolmannessa mallissa puhtaasti henkilökohtaiselle muistolle annetaan kollektiivinen status. Casablancan (Michael Curtiz, 1942) alkupuolella keskipitkässä takaumassa näytetään miten Ilsa (Ingrid Bergman) ja Rick (Humphrey Bogart) muistavat pommituksen ja seuraavat ihmisten joukkopakoa Pariisista[17].

Kollektiivisten ja henkilökohtaisten kokemusten rinnastaminen on tavanomaisinta elokuvissa, joissa sodanaikainen nykytilanne vertautuu takaumien rauhan aikaan. Näin tehtiin erityisesti Yhdysvaltojen laajentaessa osallistumistaan sotaan.[18] Näistä elokuvista huokui "joka poika voi olla sankari" ja "why we fight" -asenne[19].

Takauman avulla oli mahdollista esittää, miten mies pystyy sodassa olemaan parempi, rohkeampi, uhrautuvampi ja epäitsekkäämpi kuin rauhan (ja arjen) oloissa. Naisille annettiin tilaisuus olla ylpeitä nahjusmaisista miehistään ja samalla rohkaistiin niitä nahjuksia, joille lähtö rintamalle oli koittamassa.

Sodan aikana tehtiin myös "naisia rintamalla" -elokuvia. Esimerkiksi Me tervehdimme elämää (So Proudly We Hail, Mark Sandrich 1943) kertoo taistelusta hengissä selvinneistä sairaanhoitajista ja heidän kuntouttamisestaan taistelujen aiheuttamista traumoista. Muista poiketen sankaruus on tässä elokuvassa arjen sankaruutta, sankaruutta naisten töissä rintamalla. Oliko tarkoitus rohkaista naisia lähtemään rintamalle?

Angstia Amerikassa: naiset

Toisen maailmansodan jälkeen tapahtui amerikkalaisen elokuvatakauman "suuri muutos". Varsinkin kahdessa lajityypissä viljeltiin takaumia: naiselokuviksi luokitelluissa psykologisissa melodraamoissa ja mieselokuviksi luokitelluissa rikos-film noireissa.

"Psykomeloissa" kertoja-subjekti edustaa sukupuoltaan tai luokkaansa. Film noireissa kertoja-subjekti esitetään selvemmin yksilönä. Noirien miespäähenkilö, usein alemmasta sosiaaliryhmästä, havittelee vaimokseen elokuvien hyvää naista, yläluokkaisen perheen tytärtä.

40-luvun loppupuolen elämäkerrallisissa elokuvissa takaumat paljastavat epäilyttävän, synkän, ahdistavan - jollain tavalla epäkelvon - menneisyyden. Menneisyyttä ja epäselviä syysuhteita kartoitetaan tapahtumien nykytilanteesta käsin. Tarve purkaa sotatraumoja lienee osaltaan takaumien lisääntymisen taustalla. Toisaalta myös vulgaarifreudilaisuus vyöryi tällöin yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, analyytikkojen sohville, viihdekirjallisuuteen ja -lehtiin.[20]

Tarve kuvata psyykkisiä häiriöitä nousi sodanaikaisen naisyleisön uusista ongelmista sodan jälkeen - pulmista, joita lähinnä keskiluokan naisilla oli sopeutumisessa uudelleen pelkästään kodin piiriin. Sopeutumisongelman kääntöpuoli ilmeni mieselokuvan puolella film noirin naisvihamielisenä ilmapiirinä.

Elokuvassa Kaulakorun kahleissa (The Locket, John Brahm 1946)[21] naista vaivaa kleptomania. Useimmiten psykomeloissa nainen kuitenkin uskoo olevansa murhaaja. Sairaalaelokuvassa Käärmeenpesä (The Snake Pit, Anatole Litvak 1948) kuvataan mieleltään häiriintynyttä naista. Siinä on eri henkilöiden takaumia Kaulakorun kahleissa -elokuvan tapaan.[22]

Alfred Hitchcock käytti joissakin psykotrillereissään takaumia psykomelojen tapaan: Noiduttu (Spellbound, 1945), Esirippu laskee (Stage Fright, 1950), Vertigo (1956) ja vielä 60-luvulla Marnie (1964). Näistä ensiksi ja viimeksi mainituissa psykoanalyysi on käynnissä lapsu(u)ksineen kaikkineen.

"Esirippu laskee" on loistava esimerkki valheellisesta takaumasta: henkilö kertoo menneestä vaiheita, jotka esitetään "oikealta näyttäviltä" takaumina, mutta virheet korjataan ja aukot paikataan toisen henkilön "totuutta vastaavilla" takaumilla.

Vertigossa on Hitchcockin kiinnostavimmat takaumaratkaisut. Tornikohtaus kuvataan kahtena takaumana, jotka vastaavat Kim Novakin esittämiä "oikeaa" Madeleinea ja "väärää" Judya.

1950-luvulla perhemelo syrjäytti psykomelon. Perhemeloissa nainen on hyvässä järjestyksessä palautettu perheen pariin nykymadonnaksi. Takaumia ei perhemeloissa tarvita, koska naisella ei ole menneisyyden painolastia tunnustettavanaan. Huonon omatunnon aiheuttava emotionaalinen ongelma sijoittuu nykyisyyteen.

50-luvulla tehtiin melodraamoja myös supernaisista, joiden urahakuisuus riistää heiltä seksuaalisuuden, sekä supernaaraista, joiden pulmana on ylitsepursuava seksuaalisuus. Myös näissä kriisi sijoittuu nykyhetkeen.[23]

Michael Curtizin Mildred Pierce (1945) poikkeaa lajityyppisesti asennoituneesta yhdysvaltalaisesta studiotuotannosta: psykomelo ja film noir samojen alku- ja lopputekstien välissä. Sen takaumarakenteessa ei sinänsä ole mitään poikkeavaa, vaan kehyskertomus muistuttaa film noirille tyypilliseen tapaan alussa ja lopussa (sekä hyvin lyhyesti keskivaiheilla) muistelijan olemassaolosta.[24]

Elokuvan kuvaustyyli vaihtelee aikamuodon mukaan: Mildredin takaumat on kuvattu pehmeän melodramaattisesti, kehyskertomus noirmaisen ekspressionistisesti.

Angstia Amerikassa: miehet

Film noirissa takauma on vielä yleisempi kuin psykomeloissa. Valtaosa film noireista on rikoselokuvia, joissa mykän elokuvan ajalta periytyvä todistajan lausunto tai rikollisen tunnustus -kaava toimii mainiosti.

Film noirien alkutilanteesta ei yleensä paljon paljasteta. Tarina siirtyy menneeseen muistelijan kertojanäänen - elokuvan miespäähenkilön - kannattelemana. Takauma-noirien "psykoanalyyttisyys" juontuu paljolti siitä, että päähenkilö on tavallinen mies eikä ammattirikollinen. Epätoivo tai intohimo on ajanut hänet rikokseen ja takaumassa käydään läpi niiden syntyjä syviä[25]. Vulgaarifreudilaiset film noirit ovat psykomeloja synkempiä ja pessimistisempiä. Niissä ei parannuta ja astuta onneen, vaan rikos sovitetaan kovimman kautta - vankilatuomiolla tai kuolemalla.

Kertojanäänen yleisyys rikos-noireissa ei liity yksinomaan ajan freudilaisuusmuotiin. Film noirit olivat usein kirja- ja erityisesti "hardboiled" -dekkareiden filmatisointeja, joissa kertomus tavallisesti esitetään minä-muodossa[26].

Näiden film noirien takaumissa epäilty, syyllinen tai rikoksen selvittäjä kertoo "miten tähän on tultu". Rikostutkimusten rakenne on takaumateknisesti samantapainen kuin "todistajan lausunto" -elokuvissa, vaikkei oikeussaleissa ollakaan. Tutkimus-noireissa usein liioitellusti pitkitetään kerrontaa: toiset takaumat paljastavat, toiset peittävät. Näin luodaan korostettu syyttömyyden ja syyllisyyden ambivalenssi.

Tunnustustyyppisissä film noireissa päähenkilö selvittää, miksi hän ajautui tekemään, mitä teki. Nämä tunnustus-noirit voidaan selvimmin nähdä naispsykomelojen miehisinä vastineina. Kannattaa kuitenkin muistaa niiden ero: psykomelojen naiset ovat sairaita, hulluja tai neuroottisia, noir-miesten teoilla sen sijaan on perusteltu motiivi, vaikka itse teko olisikin kiihtymystilassa tehty. Miesten takaumissa ei setvitä lapsuuden traumoja vaan ainoastaan tapahtumaketjun aikaisempia vaiheita[27].

Psykomeloja ja film noireja yhdistää sosiaalisesti sopimaton nainen. Psykomelossa hän parantuu kunnon vaimoksi lieden ja lompakon väliin, mutta film noirissa hänet on saatava hengiltä häiritsemästä sodassa järkkyneen miehen mielenrauhaa. Noireissa mies kärsii mutta laki ja järjestys voittaa, psykomeloissa nainen kärsii mutta "oikeus" voittaa.

50-luvun noireissa muisteltiin silloin tällöin sellaista, "mitä olisi parempi olla muistamatta". Nämä elokuvat ovat yllättäen usein hollywoodilaisittain itseironisia. Kaikki Eevasta (All About Eve, Joseph Mankiewicz 1950) kertoo ovelasta näyttelijättärestä, Auringonlaskun katu (Sunset Boulevard, Billy Wilder 1950) entisestä diivasta ja pyrkyrimäisestä käsikirjoittajasta, joka muistelee tarinaa kelluessaan kuolleena tähden uima-altaassa.

Mutta 50-luvulla takauma alkoi elää uutta elämää ja karisti synkän tiedostamattoman jaloistaan. Tehtiin takaumakomedioita (Erotaan pois / The Marrying Kind, George Cukor 1952, Tytöt / Les Girls, George Cukor 1957) ja takaumamusikaaleja (Laulavat sadepisarat / Singin'in the Rain, Gene Kelly & Stanley Donen 1952, Tähti on syntynyt / A Star Is Born, George Cukor 1954), joissa muistot lauletaan ja tanssitaan tyylitellyissä lavasteissa. Eli takaumat toimivat niin joustavasti kuin ohjaaja haluaa.[28]

2

Klassista Hollywood-elokuvaa hallitsi (psyko)realistinen kerronta. Todellinen käsitettiin nyt läsnäolevaksi ja sellaisena esitettäväksi. Mennyt on entistä todellisuutta, muistaminen men'neen representaatiota.

Elokuvissa menneen representaatiota täydennetään ja asioiden järjestystä tarkennetaan takaumien avulla, joissa mennyt tuodaan yhtä elävästi olevaksi kuin elokuvallinen nykyisyys. Klassisessa Hollywood-elokuvassa tarinaa pidetään sitä parempana, mitä tarkemmin se esitetään.

Tällaista toimintaan perustuvaa elokuvakäsitystä Gilles Deleuze nimittää "liikekuvaksi" (l'image-mouvement). Aika ilmaistaan epäsuorasti, liikkeen kautta. liikkeen eri vaiheita kuvaavat otokset liitetään yhteen kertomukseksi (fyysisestä) toiminnasta.

Modernissa elokuvassa takauman käyttö ja toiminnan kuvaus poikkeavat klassisesta takaumatekniikasta. Todellinen käsitetään jatkuvasti aktualisoituvaksi moninaisuudeksi. Etusijalla ei enää ole se, mitä kuvassa näytetään. Kuvan ja tapahtuman kestosta tulee elokuvailmaisun olennainen keino. Tällaista kuvaa Deleuze kutsuu moderniksi "aikakuvaksi" (l'image-temps).

Modernia aikakuvaa käytti jo Yasujiro Ozu mykkäelokuvissaan. Suurin osa nykyelokuvista noudattaa kuitenkin edelleen kerronnassaan klassisen Hollywood-elokuvan malleja.

Gilles Deleuze ja maailman muisti

Gilles Deleuzen elokuvakirjat - Cinéma1: L'lmage-Mouvement (1984) ja Cinéma 2: L'lmage Temps (1985) - ovat kiehtova sekoitus omakohtaista elokuvahistorian tulkintaa, käsitevimmaista bergsonilaista elokuvaontologiaa sekä monimuotoisia ja -tasoisia elokuva-analyyseja.

Deleuzen elokuvakäsitys on tiivistettävissä kahteen lauseeseen: liikkeen kautta ilmaistu, epäsuora ajan esitys tuottaa toimintaelokuvaa eli liikekuvaa; aikakuvassa liike alistetaan ajalle, jolloin tuloksena on näkijän elokuvaa. Näihin kuvatyyppeihin Deleuze jakaa myös elokuvan kuvakäsityksen historian. Toiseen maailmansotaan ajoittuva siirtymä aikakuvaan ilmeni ensin italialaisessa neorealismissa, myöhemmin Ranskan uuden aallon elokuvissa.

Aikakuvan luonnetta Deleuze kuvaa näin:

  "Aikaa ei enää johdeta liikkeestä, se ilmenee sellaisenaan ja luo pettävän liikkeen (false movement). Tästä juontuu pettävän jatkuvuuden tärkeys modernissa elokuvassa: kuvia ei enää liitetä toisiinsa rationaalisten leikkauksien ja jatkuvuuden avulla, vaan ne liitetään uudelleen yhteen pettävän jatkuvuuden ja irrationaalisen leikkauksen keinoin. Edes ruumis ei enää tarkkaan ottaen ole se mikä liikkuu: liikkeen subjekti tai toiminnan väline, siitä tulee pikemmin ajan ilmentäjä (révélateur), ruumis esittää ajan väsymyksen ja odotuksen kautta (Antonioni).
  Ei ole aivan oikein sanoa, että elokuvakuva on preesensissä. Preesensissä on se, mitä kuva 'representoi', mutta ei kuva itse, jota ei elokuvassa tai maalauksessa pidä sekoittaa siihen, mita se esittää."
  [29]

Liikekuvaan perustuvassa toimintaelokuvassa aika esitetään korostetun lineaarisena ja kronologisesti etenevänä. Poikkeamat ilmaistaan selvästi, jotta takauma osataan sijoittaa kronologiselle paikalleen.

Aikakuva toimii päinvastoin. Siinä ei välttämättä tarvitse tapahtua mitään, silti se ei ilmaise pysähtynyttä, vaan todellista aikaa. Neorealismissa tämä tarkoitti yksinkertaisesti arkisuutta. Kamera saattoi jäädä katsomaan naisen puuhailua keittiössä juonen etenemättä lainkaan. Näin aikakuva on "näkijän elokuvaa, ei enää tekijän elokuvaa"[30]. Tällainen paikoilleen jääminen ei vastaa toiminnan pysähtymistä klassisessa kerronnassa, jossa esimerkiksi naisen asettuminen katseen kohteeksi, objektiksi, pysäyttää tapahtumat[31].

Näkijän elokuvassa esineet ja ympäristöt autonomisoituvat ja tulevat itsessään tärkeiksi. Elokuvahenkilöt eivät enää ole katseen kohteita, vaan katsoja näkee heidän kauttaan. Paikka on määrittelemätön "missä-tahansa", siitä puuttuvat sijainnin paikantavat koordinaatit.[32]

Suoran aikakuvan olennaisin piirre on kesto. (Tämä ei ole yllättävää, kun kummisetänä on Bergson.) Deleuze antaa seuraavan esimerkin: asetelma valokuvassa ja asetelma elokuvassa ovat visuaalisina representaatioina toisaalta hyvin lähellä ja toisaalta hyvin etäällä toisistaan. Valokuva ei kohtaa mitään, mikä muuttuisi, sen sijaan elokuvassa 10 sekunnin kuva esineestä pöydällä on kahden muuttuvan tilan välissä. Vain kesto voi luoda puhtaan ajan kokemisen eli puhtaan aikakuvan.

Koska kaikki elokuvat eivät voi esittää nukkuvaa miestä yli kuutta tuntia (Sleep, Andy Warhol 1963), Deleuzen on monimutkaistettava käsitettään: aikakuva tekee (fyysisestä) liikkeestä poikkeuksellista, epätavallista. Sillä on oma ja erityinen suhde menneeseen ja tulevaan.[33]

Yleensä ajatellaan, että elokuvan aikamuoto on preesens. Godard on sanonut, että vain huonot elokuvat ovat preesensissä. Deleuze on tässä samaa mieltä. Kummankin mielestä vain huonoissa elokuvissa on takaumia. Deleuze kuitenkin sallii hyvin perustellut takaumat.[34]

Liikekuvassa ääni esittää sen, mikä jää kuvarajauksen ulkopuolelle. Usein tällainen täydentävä ääni on kaikkivoipa kertojan ääni. Itse kertojaa ei nähdä tai edes tiedetä.

Äänikuvalla (l'lmage sonore) Deleuze tarkoittaa elokuvaäänten kokonaisuutta, jossa dialogilla ei ole muita ääniä ylempää asemaa, kuten sillä on teatterissa. Elokuvan äänijatkumo jakautuu kahtaalle: interaktiivisiin puheakteihin ja hälyyn sekä refleksiivisiin puheakteihin ja musiikkiin. Toisin sanoen se jakautuu diegeettiseen ja ei-diegeettiseen ääneen, jotka yhdessä muodostavat äänikuvan kokonaisuuden.[35]

Modernin elokuvan vapautuessa dialogin ja liikkeen ylivallasta ääni ja kuva itsenäistyivät kadottamatta kuitenkaan yhteyttä toisiinsa. Äänen itsenäisyys antoi kuvallekin uusia ulottuvuuksia. Kuvan mykätkin voimat saivat täyteytensä. Modernin elokuvan "missä tahansa" -kuvasta tulee arkeologista foucault'laisessa mielessä: kerroksellista ja rakenteellista.

Äänikuvan ja visuaalikuvan irtautuessa myös tehtävät jakautuvat: kuva presentoi, ääni representoi[36]. Deleuzen äänen ja kuvan "yhdessä erikseen" -mallilla näyttäisi olevan nietzscheläiset juuret. Kyse on samantapaisesta kuvan ja äänen painista kuin Nietzschen plastis-apollonisilla ja musiikillis-dionyysisillä taiteilla Tragedian synnyssä[37].

Cinéma 2:ssa Deleuze käyttää esimerkkeinä kolmea ohjaajaa, joiden tuotannossa muisti ja takauma erityisellä tavalla laajentavat aikakuva-käsitettä: Orson Welles, Alain Resnais ja Marguerite Duras.

Orson Welles ja tarkka kuva

Monien aikatasojen yhtäaikaisuudesta samassa kuvassa Deleuze käyttää esimerkkinä syvätarkkaa kuvaa, johon hän on yhtä ihastunut kuin André Bazin (tosin toisesta syystä).

Bazinille Wellesin Mahtavien Ambersonien (The Magnificent Arnbersons, 1942) 3-minuuttisessa syvätarkassa keittiökohtauksessa soi realismin ylistyslaulu[38].

Yhtenä otoksena kuvatussa kohtauksessa George Amberson koettaa vaivihkaa saada tätinsä Fannyn muistamaan jotain tärkeää. Deleuzen mielestä tämä edellyttää kuvaan syvätarkkuutta, jotta Fannylle olisi fyysis-visuaalisesti ja tasavertaisina tarjolla kaikki mahdolliset muistitasot.

Itse en Deleuzen tavoin kykene pitämään syvätarkkaa kuvaa kokonaismuistin analogiana. Siis kuvana, joka tarjoaa kaikki muistitasot muistikuvien mieleenpalautumisen vihjeiksi.[39] Deleuze jättää huomiotta menneeseen rivien välissä viittailevan dialogin olennaisen merkityksen tässä kohtauksessa. Deleuze siis lankeaa elokuvateoreetikoiden helmasyntiin, äänen väheksyntään vaikka hän periaatteessa painottaa äänen tärkeyttä.

Samantapaisen ongelman Deleuze kohtaa analysoidessaan Wellesin Citizen Kanea (1940), jota hän pitää modernin aika- ja muistielokuvan lähtölaukauksena[40]. Väite ei kuitenkaan päde edes takaumatekniikan osalta: Preston Sturges oli käyttänyt samaa tekniikkaa menestyksellisesti jo vuonna 1933 elokuvassa The Power and the Glory[41].

Citizen Kanessa on kuuden henkilön muisteluja ja arvoitus, joka elokuvan henkilöille ei ratkea. Kuusi takaumakertomusta on toteutettu nerokkaasti ja pirstoen amerikkalaisen elokuvan pyhää ajan lineaarisuutta. Silti ne rakentavat Charles Foster Kanelle perinteisen yhtenäisen elämänkaaren. Katsojalle ratkeaa jopa "Rosebudin" arvoitus ainakin juonen, vaikkei ehkä merkityssisällön tasolla.

Alain Resnais ja ajan kartta

Deleuze pitää kirjassaan modernin ranskalaisen elokuvan aikaproblematiikan suunnannäyttäjänä oikeastaan vain Alain Robbe-Grillet'ta[42]. Silti Resnais mietiskeli ajan ja muistin asiaa jo 40-luvun lopulla ja 50-luvun alkupuolella tekemissään dokumenttielokuvissa, jolloin Robbe-Grillet vielä tutkiskeli taatelipalmuja Pohjois-Afrikassa[43].

Auschwitz-kuvaus Yö ja usva (Nuit et brouillard, 1955) toi visuaalisestikin näkyville muistojen yksityisen kipeyden, mutta myös hautautumisen yhteisölliseen unholaan. Koko maailman muisti (Toute la memoire du monde, 1956) oli kunnianosoitus Ranskan kansalliskirjastolle, muistojen linnakkeelle. jo näissä elokuvissa Resnais sovelsi deleuzelaista aikakuvaa yhtä ilmaisevan vakuuttavasti kuin sittemmin elokuvassa Viime vuonna Marienbadissa (L'Année dernière à Marienbad 1961).

Ehkei siis ollutkaan niin, että Duras ja Robbe-Grillet räjäyttivät uuden ranskalaisen elokuvan muistipankin Hiroshima - rakastettuni -elokuvan (Hiroshima, mon amour, 1959) ja Marienbadin käsikirjoittajina, vaan pikemminkin Resnais sai jo koulimansa muistin kuvauksen kukkimaan fiktioelokuvissaan.[44]

Hiroshiman takaumatekniikassa oli ensimmäisiä kertoja käytössä irreaalinen leikkaus: suorat siirtymät aikatasosta ja paikasta toiseen. Kahden ihmisen muistikuvat risteilevät takaumina ilman kiinnekohtia toisiinsa ja muistamisen aiheet ovat "arvoltaan" eri mittakaavaa. Kahden subjektin muisti ja psyyke pysyvät toistensa tavoittamattomissa.

Myös Marienbadissa on kahden ihmisen muistumia. Mutta nyt ei voi enää tarkkaan erottaa, milloin kuvassa on "(muistatko,) vuosi sitten?", milloin "nyt täällä" tai toissa vuonna Friedrichsbadissa.

Ajoittumisten epävarmuutta yhtäältä lisää, toisaalta selittää se, miten Deleuze kuvaa muistamista. Hahmottomasta, eriytymättömästä muistikentästä voi erkaantua lukematon määrä erilaisia muistin tasoja tai huntuja, riippuen siitä, mistä suunnasta niitä lähestytään tai mihin kohtiin tartutaan.

Muistikerrostumista nousee ensin muistiinpalautumia, sitten miellekuvia ja lopulta virtuaalikuvia, jotka aktualisoituvat muistikuvina. Marienbadin miehen ja naisen muistikuvien keskinäinen yhteensopimattomuus juontuu eri muistitasoilla liikkumisesta. Tällöin samojenkin asioiden muistikuvat näyttäytyvät erilaisina, vaikka niillä onkin yhtymäkohtia. Silti he puhuvat samasta asiasta eli muistamisen kohde on sama, toisin kuin "Hiroshiman? henkilöillä.[45]

Rakastan sinua, rakastan sinua (Je t'aime, je t'aime, 1968) on aikakoneineen tarinaltaan kömpelömpi kuin edeltäjänsä, mutta esimerkkinä muistin mekanismeista se on monipuolisempi. Yhden henkilön samat muistikuvat toistuvat eri pituisina, eri kohdista alkavina ja eri kohtiin päättyvinä satunnaisessa järjestyksessä. Rakastan sinua on Resnaisin elokuvista suorimmin Dellucin Le Silencen ja Fièvren perillinen.

Deleuze rakentaa jokaiselle Resnaisin elokuvalle oman tulkintavälineistön. Yhteenvetona Deleuze esittää nelipolvisen yksilöpsykologian ylittävän muistikäsityksen, johon Resnais'n töissä törmätään:

 1. muisti kahdella
 2. muisti monella
 3. muistimaailma
 4. maailman muistikaudet[46].

Ihminen liikkuu ja elää muistissa, muistimaailmassa, ei muisti meissä[47]. Muistista on tullut maailma ja maailmasta muisti. Elokuvan aikakuva on kartta vastaavasta aikakaudesta. "Resnais'n kuvien pääpiirre ei ole tila ja liike vaan topologia ja aika", Deleuze päättää Resnais-analyysinsa[48].

Deleuze näyttää lopulta etsivän ajan totuutta. Hän kehittää sitä kuvaamaan kidekuvan (l'lmage cristal) ja aikakiteen (cristal de temps) käsitteet.

Kidekuva on moninaisuudestaan huolimatta mihinkään palautumaton yksikkö. Mennyt, nykyinen ja tuleva ovat aina läsnä yhtaikaa toisistaan erottamattomina: menneen nykyisyytenä, nykyisen nykyisyytenä ja tulevan nykyisyytenä. Kidekuvassa aktuaali optinen kuva kristalloituu saumatta oman virtuaalikuvansa kanssa. Aika nähdään kidekuvassa, mutta se ei ole ajallinen.[49]

Wellesillä kidekuva on se tarinan hetki, jonka ympärille kertomus rakentuu: Citizen Kanessa päähenkilön kuolema. Resnais'lla kidekuva on muistamisen hetki, josta kulloinenkin kartta aukeaa. Deleuze löytää näin toivomansa ykseyden, painauman menneessä, pisteen nykyisessä (la nappe de passé, le point de présent): koordinaatin kartassa.

Mutta kidekuva ei ole pysyvä. Hajoamattomanakin se jatkuvasti jakautuu katoavaan aktuaalikuvaan ja kokonaismuistiin tallentuvaan virtuaalikuvaan.[50] Mahdollisimman täsmällisen virtuaalikuvan esimerkiksi käy muistikuva sukelluksesta, jonka Rakastan sinua -elokuvan päähenkilö on tehnyt vuotta aikaisemmin ja jonka hän sitten eri mittaisena, eri hetkestä alkavana ja eri hetkeen päättyvänä muistaa elokuvan kuluessa - tarttuu sen aikatasoon eri suunnista.

Marguerite Duras ja autio maa

Marguerite Durasin elokuvat eivät innosta Deleuzea niin paljon kuin hänen teoretisointinsa perusteella saattaisi olettaa. Hän moittii Durasin elokuvien alkavan mennä La femme du Gangesista (1974) lähtien liian pitkälle. Tässä elokuvassa äänikuvalla ja visuaalikuvalla on vielä jokin yhteys toisiinsa. India Songissa (1974) ne ovat jo täysin itsenäisiä, mutta yhdistettävissä toisiinsa vastakohtinaan. Son norn de Venise dans Calcutta désertissä (1976) äänen ja kuvan kaksoisautonomia on Deleuzen mielestä liian täydellistä. Duras antaa niiden yhteyden raunioitua lopullisesti ilman kiintopisteitä velloviksi. Näin luettavuudesta tulee oseanograafista maahan kiinnittyneisyyden ja kerroksellisen järjestyneisyyden sijaan, kuten Deleuze haluaisi.[51]

Kuvan ja äänen autonomialla ja hajaantumisella on India Songissa ja Son nom de Venisessä aivan erityinen suhde muistiin, nykyiseen ja menneeseen, elokuvalliseen aikaan ja sen aikamuotoihin.[52] Kuvien ulkopuolisten äänien kaikkivoipuuden puute tekee niiden tempuksen määrittelemättömäksi. Nyt- ja mennythetkiä voi vaihtaa miten tahansa.

Myöskään henkilöiden puheäänet eivät ole samassa ajassa ja tilassa. Niistä ei voi tietää, kuka kuuntelee, ovatko ne monologia, sisäistä monologia, dialogia, kertomusta nyt vai joskus jollekulle toiselle. Ei siis selviä kenen ääni kulloinkin puhuu (ainakaan tuntematta Durasin kirjoja). Kuuluvatko ne kuvan henkilöille, vai sen ulkopuolisille, joko nimeltä mainituille tai anonyymeille henkilöille.

Äänikuvan peruselementin, keston vaikutelma on venytetty äärimmilleen. Ajan kulun tunnetta on manipuloitu hienovaraisesti esimerkiksi India Songin kohtauksessa, jossa varakonsuli poistuu ja saapuu takaisin Anne-Marie Stretterin tanssiessa Michael Richardsonin kanssa. Varmuutta edes kestosta ei enää ole. Äänen autonomius ja valkokankaalla liikkuvien henkilöiden puhumattomuus korostavat henkilöiden ruumiita, joita Deleuze pitää ajan järjestäjinä, kuten hän pitää fyysistä ympäristöä ajan kerrosten ilmaisijana[53].

India Songissa ja Son norn de Venisessä kuvien tai äänten aikamuoto ei ole tärkeä. Tärkeää on tunne maailman moninaisuudesta: eri nykyisyyksistä, eri menneisyyksistä ja niiden ristikkäisyyksistä. Äänet ja kuvat ovat muistin maailmaa, josta nousee "vanhoja" muistikerroksia ja johon painautuu koko ajan "uusia" nykyhetken huippuja. Mutta mitä ja missä ne ovat, sitä emme tiedä, koska emme tiedä, mikä kuva tai mikä ääni on nykyhetkessä, mikä menneessä, mihin ja -kenen muistikerrokseen mikin kuuluu.

Tätä menneen ja nykyisen erottamattomuutta, muistin monitasoisuutta ja fragmentaarisuutta, sen vapautta assosiaatioista, ajasta ja paikasta korostaa se, että Duras käytti samaa ääninauhaa kahdessa elokuvassa: ensin India Songissa ja kaksi vuotta myöhemmin Son nom de Venisessä. Tällöin kuvitteellinenkin yhteys äänen ja kuvan välillä katosi.

Enää ei ollut varmaa sijaa painaumalle menneessä, pisteelle nykyisessä tai koordinaatille kartassa. Vallitsee satunnaisuuden absoluutti.

VIITTEET

 1. Aamio & al. (1977), s.8.
 2. Turim (1989), ss. 28-29, 41-42.
 3. Turim (1989), ss. 29, 104-105, 51-54.
 4. Alunperin elokuvan kehyskertomus ei sijoittunut mielisairaalaan, mutta ohjaaja halusi pehmentää Hans Janowitzin ja Carl Mayerin uskaliasta tarinaa, joka oli suunnattu auktoriteettien ylivaltaa vastaan. Wiene käänsi tarinan auktoriteetin ylistykseksi. Mayer oli elokuvan teon aikaan syvästi katkera omaa mielenterveyttään hoitanutta sotilaspsykiatria kohtaan (Kracauer 1987, ss. 58-59, Turim 1989, 5. 87). Elokuvan "freudilaisuus" on kyseenalaista. Mielisairaaloineen ja julkisine hypnooseineen "Caligarin kabinetti" näyttäisi pikemminkin olevan tohtori Charcot'n Salpêtrièressä järjestämien hypnoosi-istuntojen kaukaista perimää.
 5. Kreivi esimerkiksi pakottaa päivällisvieraat surmaamaan kahlitun vaimonsa. Salattujen toiveiden harhat päättyvät, kun vieraat heittävät katkerasti katuvan kreivin ulos ikkunasta ja varjot palaavat omistajilleen. Kreivi muuttuu uhmakkaasta raivopäästä seesteiseksi aviomieheksi, keimailevasta vaimosta tulee kunnon vaimo ja vieraat poistuvat vähin äänin.
 6. Turim m (1989), s. 87.
 7. Friedberg (1990), s. 43.
 8. Freud (1993), ss. 193-211.
 9. Turim (1989, s. 89.
 10. Friedberg (1990), s. 44.
 11. Turim (1989), ss. 69-71.
 12. Turim (1989), s. 65.
 13. Turim (1989), ss. 76-77.
 14. On huomattava, että 'nainen ja itsemurha' -teema esitettiin tässä astetta kovemmalla arsenaalilla kuin Ménilmontantissa.
 15. Ks. Turim (1989), ss. 122-123.
 16. Turim (1989), s. 123.
 17. Turim (1989), ss. 124-125.
 18. Esimerkiksi Joe Smith, American (Richard Thorpe, 1942), 'Kuolematon kersantti' (The Immortal Sergeant, John Stahl 1943) ja Tender Comrade (Edward Dmytryk, 1943).
 19. Turim (1989), ss. 126-130.
 20. 'Freud' asettui 40-luvun lopun psykomeloissa kameran molemmille puolille. Niissä kuvataan usein analyytikko/potilas-suhdetta. Freudin teoriaa tulkittiin niissä perinjuurin virheellisesti. Turim kirjoittaa:
  "...(A)nalyytikot esitetään tekemässä operaatioita ja esittämässä tulkintoja, joista kukaan ei toivoisi yhdenkään analyytikon koskaan edes uneksivan, sillä unien tulkinnat, kompleksien etiologiat, neuroosit on väännelty dramaattisten paljastavien kohtausten ja elokuvallisen hermeneuttisen totuuden tarpeita silmällä pitäen." (Turim 1989, s. 149.)
 21. "Kaulakorun kahleissa" kertoo häistä, joita ei koskaan vietetä. Ensimmäisessä takaumassa esitellään morsiamen ensimmäinen mies, joka on psykoanalyytikko. Hän tunkeutuu tapaamaan entisen vaimonsa uutta sulhasta, jolle hän haluaa kertoa vaimonsa tarinan. Nainen on hänen mukaansa luonnevikainen ja tuhonnut jo kolmen miehen elämän. Ensimmäisen takauman sisässä esitetään toinen, jota muistelee taiteilija, joka tapaili naista, Nancya, samaan aikaan kun tämä seurusteli psykoanalyytikon kanssa. Tämän jälkeen tulee Nancyn itsensä takauma, joka paljastaa hänen ongelmallisen lapsuutensa pahoine äitipuolineen.
 22. Takaumissa paljastuu, että nainen uskoo olevansa vastuussa sekä isänsä että entisen poikaystävänsä kuolemasta. Kyseessä on ilmiselvä oidipuskompleksi.
 23. Toiviainen, (1992), s. 121.
 24. James M. Cainin samanniminen romaani vuodelta 1941 poikkeaa sekin tavanomaisesta. dekkarikirjailija kirjoitti psykomelon, jossa ei kuten elokuvassa
 25. Turim (1989), s. 172.
 26. Turim (1989), s. 171.
 27. Turim (1989), s. 172.
 28. Mielenkiintoisia takaumaratkaisuja esiintyi myös toisen maailmansodan jälkeen Japanissa. Ks. Turim 1989, ss. 191
 29. Deleuze (1989), ss. xi-xii
 30. Deleuze (1985), ss. 2-3.
 31. Helén (1990), s. 79.
 32. Deleuze (1985), ss. 11, 15, 16.
 33. Deleuze (1985), ss. 27-28, 54-55.
 34. Deleuze (1985), ss. 5 5, 160, 67.
 35. Deleuze (1985), ss. 304, 306.
 36. Deleuze (1985), ss. 316, 323, 327.
 37. Nietzsche (1990), ss. 128-129.
 38. Bazin (1982), ss. 184-185.
 39. Deleuze (1985), ss. 143-144.
 40. Deleuze (1985), ss. 145-146.
 41. Turim (1989), ss. 110-112.
 42. Deleuze (1985), ss. 133-137.
 43. Robbe-Grillet (1993).
 44. Resnais'n bergsonilaisuudesta on 60-luvulta asti oltu kahta mieltä. Gaston Bounoure röykytti Bergsonia 1962 varhaisessa Resnaisopuksessa mutta selvitti Resnaisin 14-vuotiaana aloittamaa Proustharrastusta perin juurin (Bounoure 1962, ss. 14-19, 169). John Ward puolestaan aloitti 1968 kirjansa Alain Resnais - or the Theme of Time lyhyellä Bergsonin filosofian esittelyllä. Berpon/Proust -debatti on siis saanut jatkoa elokuvallisilla sivupoluilla Ward 1968, ss. 7-16).
 45. Deleuze (1985), ss. 62-75, 129-137, 155-164.
 46. Deleuze (1985), s. 155.
 47. Deleuze (1985), ss. 129-130.
 48. Deleuze (1985), s. 164.
 49. Deleuze (1985), ss. 132, 105, 109, 110,122.
 50. Deleuze (1985), s. 109.
 51. 51. Deleuze (1985), ss. 335, 337
 52. Klassista takaumatekniikkaa Duras on käyttänyt vain yhdessä elokuvassa: Nathalie Grangerissa (1972).
 53. Deleuze (1985), s. 246

KIRJALLISUUS

 • Aarnio, Pekka - von Bagh, Peter - Koski, Markku (1977): Olavi Virta - Legenda jo eläessään. WSOY, Porvoo
 • Bazin, André (1982): "Geologia ja korkokuva". Teoksessa Elokuvan mestareita, Love Kirjat, Helsinki. (Alkuteksti "Geologie et relief", 1950.)
 • Bounoure, Gaston (1962): Alain Resnais. Cinéma d'aujourd'hui 5. Éditions Seghers, Paris.
 • Cain, James M. (1989): MiIdred Pierce. Vintage Books, New York. (Alkuteos 1941.)
 • Deleuze, Gilles (1989): Cinema 2: The Time-Image. The Athlone Press, London. Englanninkielisen laitoksen esipuhetta ei ole alkuteoksessa.
 • Deleuze, Gilles (1985): Cinéma 2. L'Image-Temps. Les Éditions de Minuit, Paris.
 • Freud, Sigmund (1993): 'Erään lapsuudenneuroosin historia" Teoksessa Johdatus narsismiin ja muista esseitä. Love Kirjat, Helsinki. (Alkuteksti "Aus Infantilen Neurosen", 1918.)
 • Friedberg, Anne (1990): "An Unheimlich Maneuver between Psychoanalysis and the Cinema: Secrets of a Soul". Teoksessa Eric Rentschler (ed.): The Films of G. W Pabst An Extraterritorial Cinema. Rutgers University Press, New Brunswick.
 • Helén, Ilpo (1990): Peilivirta. Elokuvan poliittinen tiedostamaton. Tutkijaliitto, Helsinki.
 • Kracauer, Siegfried (1987): Caligarista Hitleriin. Saksalaisen elokuvan psykologinen historia. Suomennos Reijo Lehtonen. VAPK/SEA, Helsinki. (Englanninkielinen alkuteos From Caligari to Hitler, 1947.)
 • Nietzsche, Friedrich (1990): The Birth of Tragedy. Translated by Francis Golffing. Douhleday, New York. (Alkuteos Geburt der Tragödie, 1872.)
 • Robbe-Grillet, Alain (1993): Luento Elokuvataiteen laitoksella Taideteollisessa korkeakoulussa 6.4.
 • Tarkovski, Andrei (1989): Vangittu aika. Suomeksi toimittaneet Risto Mäenpää, Velipekka Makkonen, Antti Alanen. Love Kirjat, Helsinki.
 • Toiviainen, Sakari (1992): Suurinta elämässä. Elokuvamelodraaman kulta-aika. VAPK/SEA, Helsinki0
 • Turim, Maureen (1989): Flashback in Film. Memory & History Routledge, New York.
 • Ward John (1968): Alain Resnais, or the Theme of Time Secker & Warburg with the British Film Institute, London.

Eeva Kurki [www.aalto.fi/fi/elo]

Teoksesta "Muistikirja. Jälkien jäljillä". Tutkijaliiton julkaisusarja 80, Helsinki 1995. Toim. Kirsti Määttänen ja Tuomas Nevanlinna

 

 
Kuvake alkuperäisen mediaseurantakuvan tilalla