elokuvantaju
  Etusivu   |    Oppimateriaali   |   Sanahaku   |   Tietoa opiskelusta  
» Oppimateriaali » Elokuvakulttuuri » Luovuus
 
Näyttelijän luovuuden tukena on puvustus, lavastus, kuvaus,   käsikirjoitus, ohjaus, maskeeraus...
  « Kuvaesimerkki
 

Luovuus

Häilyvä ja joustava termi, jonka avulla usein mystifioidaan taidetta ja sen tekijöitä. Perinteisesti luovuus nähdään yksilön pysyvänä ominaisuutena, "syntymälahjana", mutta nykynäkemyksen mukaan luovuus (ja älykkyys) liittyy enemmän sosiaalisiin taitoihin ja kykyyn oppia. Vrt. Kognitiivinen psykologia.

Luovuus voidaan määritellä monella tavalla, mutta elokuvailmaisussa korostuu taidon osuus: Jopa ideoiden tuottamista voi oppia. Elokuvallinen luovuus voidaan ymmärtää taitona, ominaisuutena tai kykynä, jonka avulla omaksuttu tieto sekä henkilökohtaiset tunteet ja kokemukset kyetään muuttamaan joksikin tuotteeksi kuten elokuvaksi.

Huomattava luovuuteen liittyvä ongelma kätkeytyy elokuva-alan ammatteihin: Mitkä elokuva-ammatit ovat luovia ja mitkä eivät?

Vrt. brainstorming, aivoriihi, ideointi, idea.

 

Verkko-tutor. Luovuus oppimisessa.
[www.uta.fi/tyt/verkkotutor/luovuus.htm]

Internetix. Toimiva ihminen - psykologian perusteet.
[www.internetix.fi/opinnot/
opintojaksot/1filosofiapsykologia/
psykologia/psykologia1/index.htm
]

Joensuun avoin yliopisto. Opintojaksot. 051002 Psykologia tieteenä, tutkimuksena ja soveltamisena.
[tkk.joensuu.fi/avoin/Psyperop/INDEX1.HTM]

 

 
     Ohjeet     Tekijät     Palaute     FLE     Yhteistyötahot  
 
Kuvake alkuperäisen mediaseurantakuvan tilalla