elokuvantaju
  Etusivu   |    Oppimateriaali   |   Sanahaku   |   Tietoa opiskelusta  
» Oppimateriaali » Levitys » Kritiikki
 
Elokuvakritiikin perustana on elokuvakulttuurin hallinta.

 Kritiikki: Voiko elokuvia pistää paremmuusjärjestykseen?
  « Kuvaesimerkki
  Kritiikki

Kritiikki on arvostelu elokuvasta. Kritiikki ei ole pelkkien mielipiteiden esittämistä, vaan se on perusteltu oma näkemys elokuvasta. Sen tulisi parhaimmillaan perustua itsenäiseen ajatteluun sekä tietoon elokuvan ilmaisukeinoista ja perinteistä. Kritiikissä korostuu tiedon ja asiantuntemuksen merkitys: Ilman tietoa ei ole perusteltua kriittisyyttä.

Rakentava kriittisyys on tekijän ja kriitikon vuorovaikutteisuutta. Pelkkä pätemättömien argumenttien havaitseminen ja epäkohtien löytäminen elokuvasta ei vielä riitä eikä kehitä elokuvakulttuuria, täytyy osata esittää myös vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Itsetuntemus ja itsekriittisyys ovat tärkeitä kritiikissä. Omat halut ja arvot on tiedostettava, vasta sitten kannattaa asetella elokuvia arvojärjestykseen. On tietysti syvällisen pohtimisen arvoista kysyä itseltään, voiko elokuvia ylipäänsä pistää paremmuusjärjestykseen kriittisessä mielessä.

Kriittinen elokuva-ajattelu voidaan myös ymmärtää logiikan muotona, jossa pyritään lähestymään katsojan arkiajattelussa esiintyviä "virheellisyyksiä". Elokuvissa viihtyvän katsojan ei tarvitse ottaa huomioon katsomansa elokuvan kielen ja ilmaisukeinojen rikkautta, epämääräisyyttä, luovuutta, moniselitteisyyttä ja vertauskuvallisuutta. Katsojalle riittää elämys ja mielihyvä. Kriitikon tehtävänä on jäljittää tämän mielihyvän (tai sen puutteen) loogiset syyt.

 

Umayya Abu-Hanna: Eläköön Shaft

Aleksi Bardy: Elokuvakouluelokuvaa mainstream-yleisölle eli Levottomat-elokuvan käsikirjoituksen taiteelliset päämäärät. MA-Lopputyö. ETO/TaiK.

Arvostelut.net - elokuvat [www.arvostelut.net/elokuvat]
Yli 20 000 linkkiä muiden sivustojen suomenkielisiin elokuva-, peli- ja levyarvosteluihin.

Elävän kuvan erikoisjulkaisu. [www.filmania.net]

Film-O-Holic. [www.film-o-holic.com]

Future Movies [www.futuremovies.co.uk]
British movie review and filmmaking website.

 
     Ohjeet     Tekijät     Palaute     FLE     Yhteistyötahot