elokuvantaju
  Etusivu   |    Oppimateriaali   |   Sanahaku   |   Tietoa opiskelusta  
» Oppimateriaali » Tuotanto » Apulaisohjaaja
 
Apulaisohjaaja avustaa ohjaajaa

 Apulaisohjaaja pitää tuotannon käynnissä.
 © Ville Juurikkala
  « Kuvaesimerkki
  Apulaisohjaaja

Apulaisohjaajia voi olla yhdestä kolmeen tuotannon koosta riippuen (1.,2. ja 3. apulaisohjaaja).

1. apulaisohjaaja

 • on ohjaajan oikea käsi
 • ohjaajan ja tuotantopäällikön yhdyshenkilö (voi pienemmissä tuotannoissa joskus toimia myös tuotantopäällikkönä)
 • tutustuu käsikirjoitukseen ennen tuotannon käynnistymistä
 • valmistelee production boardin
 • laskee kussakin kohtauksessa tarvittavien avustajien määrän ja, ohjaajan ja tuotantopäällikön hyväksynnällä, palkkaa heidät
 • vastaa aikataulun laatimisesta, on tietoinen kaikista mahdollisista aikatauluun vaikuttavista rajoituksista ja muista tekijöistä
 • vastaa avustajista
 • pitää tuotannon pyörimässä
 • vastaa kuvauskutsusta
 • varmistaa että kaikki tarvittavat ihmiset ja kalusto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan
 • huolehtii kuvauspaikalla kurista ja järjestyksestä
 • huutaa ennen ottoa "hiljaisuus!" ja käskee kameraoperaattoria käynnistämään kameran
 • ohjaa avustajia ja kohtauksen taustalla tapahtuvaa toimintaa aina kameran vieressä
 • määrää työajan alkamisajan seuraavalle päivälle

 

Ks. Toimenkuvat 
     Ohjeet     Tekijät     Palaute     FLE     Yhteistyötahot