elokuvantaju
  Etusivu   |    Oppimateriaali   |   Sanahaku   |   Tietoa opiskelusta  
» Oppimateriaali » Tuotanto » Artikkeli
 
Elokuvantaju

 

Toimenkuvat - Job Descriptions

1. PRODUCER (tuottaja)

 • käynnistää ja päättää tuotannon
 • löytää ja kehittää projektin
 • palkkaa KÄSIKIRJOITTAJAN (tai käsikirjoittajat) ja valvoo käsikirjoituksen kehittelyä
 • palkkaa OHJAAJAN, NÄYTTELIJÄT jne.
 • järjestää RAHOITUKSEN, valvoo TUOTANTOA
 • voi osallistua elokuvan LEVITYKSEEN ja MARKKINOINTIIN

2. LINE PRODUCER

 • valvoo budjetin sekä [ABOVE-THE-LINE] että [BELOW-THE-LINE] -osa-alueita
 • TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ raportoi LINE PRODUCERille BELOW-THE-LINE -asioista

3. EXECUTIVE PRODUCER

 • nimike annetaan yleensä henkilölle, joka vastaa elokuvan rahoituksesta. Joissain tapauksessa EXECUTIVE PRODUCER -nimike voidaan antaa UNIT PRODUCTION MANAGERille tai muulle tuotantoon liittyvälle henkilölle - jopa elokuvatähden agentille.

4. ASSOCIATE PRODUCER

 • nimikkeen käyttö vaihtelee. Se voidaan antaa tuottajan kakkosmiehelle, joka jakaa tämän kanssa taloudellista ja taiteellista vastuuta. Sitä voidaan myös käyttää lisäkrediittinä tuotantopäällikölle (joka toimii LINE PRODUCERina silloin, kun tuottaja ei pysty päivittäin osallistumaan tuotannon johtoon). Sitä voidaan myös käyttää kunnianimikkeenä jollekin rahoittajista tai henkilölle, joka on tuonut alkuperäisidean tai -käsikirjoituksen tuottajalle.

5. PRODUCTION EXECUTIVE

6. EXECUTIVE IN CHARGE OF PRODUCTION

AKA: Executive Producer

Vastaa tuotannon kokonaisuudesta, mutta ei ole tekemisissä kuvausten teknisten asioiden kanssa. Tavallisesti "executive producer" hoitaa liiketoimintaan ja tekijänoikeuksiin (juridiikkaan) liittyviä asioita.

Executive:

 • subst. toimeenpaneva virkamies; johtaja
 • adj. toimeenpaneva
 • Am johtavassa asemassa oleva

7. UNIT PRODUCTION MANAGER (UPM) / PRODUCTION MANAGER (tuotantopäällikkö)

 • TUOTTAJAN tuotantoon nimittämä vastuuhenkilö
 • vastaa tuotannon kaikkien hallinnollisten, taloudellisten ja teknisten yksityiskohtien koordinoinnista ja valvonnasta
 • valvoo koko RYHMÄN toimintaa

8. PUBLICIST / UNIT PUBLICIST (tiedottaja)

 • vastaa tiedotuksesta ja PR-toiminnasta radiolle, televisiolle, sanoma- ja aikakauslehdistölle ym.
 • TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ valvoo kaikkea PR-toimintaa

9. LOCATION MANAGER (järjestäjä)

 • Lukee käsikirjoituksen ja tekee luettelon kuvauspaikoista.
 • Etsii kuvauspaikkoja, arvioi niiden käyttökelpoisuutta, valokuvaa ja esittelee ne OHJAAJALLE ja PRODUCTION DESIGNERille
 • Käy mahdollisilla kuvauspaikoilla ohjaajan ja production designerin kanssa
 • Neuvottelee kuvauspaikkojen vuokrat, laatii KUVAUSPAIKKABUDJETIN
 • Tarkastaa kuvauspaikat yhdessä OHJAAJAN, PRODUCTION DESIGNERin, KUVAAJAN, TUOTANTOPÄÄLLIKÖN, STUNT-KOORDINAATTORIN ja ERIKOISTEHOSTEMIEHEN kanssa. Lopulliseen tarkastukseen osallistuvat kaikkien osastojen päälliköt, jotka selvittävät osastonsa erikoistarpeet
 • Hoitaa kaikki kuvauspaikkoihin liittyvät yksityiskohdat kuten luvat, sopimukset, vakuutukset, ruokailun, poliisit ja palomiehet sekä merkitsee alueet pysäköintiä varten

Kuvauspaikalla:

 • järjestää puhelimet, WC:t, tilat avustajille, tarvittavat lisätilat naamiointia ym. varten
 • hankkii ruokailutilat ja sisätilat sateen varalta
 • hoitaa kaikki kuvauspaikan ympäristöstä, koirista, moottorisahoista ym. aiheutuvat ongelmat
 • järjestää esim. valoja asuntojen tai toimistojen ikkunoihin KUVAUSRYHMÄN toiveiden mukaan
 • pitää kuvauspaikkojen omistajat tyytyväisinä, jotta ryhmä voi työskennellä rauhassa
 • vastaa kuvauspaikan siivoamisesta sekä mahdollisten vaurioiden korjaamisesta kuvauksen päätyttyä

10. CASTING DIRECTOR

 • vastaa useimpien näyttelijöiden valintaprosessista, sopimuksista ja palkkaamisesta
 • työskentelee OHJAAJAN ja TUOTTAJAN alaisuudessa

11. PRODUCTION OFFICE COORDINATOR (POC) / PRODUCTION COORDINATOR (tuotantokoordinaattori)

 • TUOTANTOTOIMISTON päällikkö
 • TUOTANTOPÄÄLLIKÖN oikea käsi
 • toimii linkkinä tuotantotoimiston ja muun tuotantohenkilökunnan välillä
 • tietoa ajan tasalla ja jakaa sitä edelleen
 • ottaa vastaan kaikki puhelut, postin, tavaratoimitukset, myyntimiehet ja vieraat
 • valmistelee ja vahvistaa kokoukset/tapaamiset
 • huolehtii matka-, majoitus-, ruokailu ja viihdytysjärjestelyistä
 • laatii kirjeitä ja muistioita allekirjoitettavaksi
 • vastaa kaikista arkistoista, kortistoista, luetteloista
 • työskentelee aina TUOTANTOTOIMISTOSSA

12. PRODUCTION SECRETARY (tuotantosihteeri)

 • TUOTANTOKOORDINAATTORIN oikea käsi
 • toteuttaa TUOTANTOKOORDINAATTORIN ja TUOTANTOPÄÄLLIKÖN antamat käskyt

13. PRODUCTION ASSISTANT (GOFER, RUNNER) tuotantoassistentti / juoksupoika/tyttö)

 • hoitaa monia pieniä mutta välttämättömiä töitä TUOTTAJALLE, OHJAAJALLE, TUOTANTOPÄÄLLIKÖLLE, PRODUCTION OFFICE COORDINATORille jne.
 • valmistaa ja jakaa PÄIVITTÄISAIKATAULUT henkilökunnalle, näyttelijöille, kuvausryhmälle
 • juoksee asioilla

14. PRODUCTION AUDITOR / PRODUCTION ACCOUNTANT

 • pitää ajan tasalla olevaa, tarkkaa kirjanpitoa elokuvan tuotantoon liittyvistä kuluista
 • työskentelee suoraan TUOTANTOPÄÄLLIKÖN sekä rahoittajien kanssa
 • antaa rahaa tilitystä vastaan ja ottaa vastaan tilitykset TUOTANTOPÄÄLLIKÖN hyväksynnällä
 • maksaa palkat
 • laatii päivä- ja viikkoraportit TUOTANTOPÄÄLLIKÖLLE

15. OHJAAJA

 • lopullinen vastuu kaikista elokuvan luovista puolista
 • TUOTTAJAN palkkaama (jotkut ohjaajat toimivat itse tuottajina)

16. ASSOCIATE DIRECTOR

 • suorassa tai nauhoitetussa televisio-ohjelmassa käytettävä tuotantovirka, jonka haltijan tehtäviin kuuluu avustaa OHJAAJAA kaikessa mitä tämä tarvitsee
 • kertoo eri osastojen päälliköille ennen nauhoitusta mitä ohjaaja tahtoo
 • on yhteydessä STUDIO-OHJAAJAAN ja kameramiehiin varmistaakseen, että nämä ovat tietoisia ohjaajan ohjeista
 • varmistaa, että kamerat ovat nauhoituksen aikana asemissaan ennen kuin ohjaaja antaa kuvauskäskyn
 • tekee kuvanauhamuistiinpanot nauhoituksen aikana.

17. FIRST ASSISTANT DIRECTOR (1ST AD, 1. apulaisohjaaja)

 • OHJAAJAN oikea käsi
 • OHJAAJAN ja TUOTANTOPÄÄLLIKÖN yhdyshenkilö (voi pienemmissä tuotannoissa joskus toimia myös tuotantopäällikkönä)
 • vastaa AVUSTAJISTA
 • pitää tuotannon pyörimässä
 • vastaa KUVAUSKUTSUSTA
 • määrää työajan alkamisajan seuraavalle päivälle
 • varmistaa että kaikki tarvittavat ihmiset ja kalusto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan
 • huolehtii KUVAUSPAIKALLA kurista ja järjestyksestä
 • huutaa ennen otto "HILJAISUUS!" ja käskee KAMERAOPERATÖÖRIN panna kamera käyntiin
 • TUTUSTUU KÄSIKIRJOITUKSEEN ennen tuotannon käynnistymistä
 • valmistelee PRODUCTION BOARDin
 • laskee kussakin kohtauksessa tarvittavien AVUSTAJIEN määrän ja, OHJAAJAN ja TUOTANTOPÄÄLLIKÖN hyväksynnällä, palkkaa heidät
 • vastaa aikataulun laatimisesta, on tietoinen kaikista mahdollisista aikatauluun vaikuttavista rajoituksista ja muista tekijöistä
 • ohjaa AVUSTAJIA ja KOHTAUKSEN TAUSTALLA tapahtuvaa toimintaa aina kameran vieressä

18. KEY SECOND ASSISTANT DIRECTOR 1

 • Tuotannossa, jossa on useampia kuin yksi 2ND AD (2. apulaisohjaaja), vastaa KEY 2ND muista apulaisohjaajista ja koordinoi näiden tehtäviä.
 • Raportoi 1ST AD:lle ja TUOTANTOPÄÄLLIKÖLLE

19. SECOND ASSISTANT DIRECTOR (2ND AD)

 • raportoi 1ST AD:lle ja tuotantopäällikölle
 • vastaa yleisesti koko NÄYTTELIJÄ- ja HENKILÖKUNNASTA
 • vastaa siitä, että näyttelijät ovat ajoissa valmiina, vie heidät kuvaustilanteeseen, antaa heidän työaikansa ja KUVAUSKUTSUN
 • laatii PÄIVITTÄISAIKATAULUN IST AD:n ohjeiden mukaisesti
 • laatii TUOTANTORAPORTIN, kokoaa tiedot sitä varten eri osastoilta kunkin kuvauspäivän päättyessä
 • kerää tiedot näyttelijöiden työajoista ym.
 • AVUSTAJAT ilmottautuvat 2ND tai 1ST AD:lle, joka ohjaa heidät PUVUSTUKSEEN, NAAMIOINTIIN, KUVAUSPAIKALLE tai jonnekin muualle, missä heitä tarvitaan
 • valvoo jalankulkuliikennettä KUVAUSPAIKALLA
 • pitää huolta hiljaisuudesta KUVAUSPAIKALLA
 • hoitaa kaiken paperisodan KUVAUSPAIKALLA

20. SECOND SECOND ASSISTANT DIRECTOR (2ND 2ND AD)

 • Tuotannossa, jossa tarvitaan useampaa kuin yhtä 2ND AD:tä
 • KEY 2ND AD:n palkkaamia apulaisohjaajia (2ND AD)
 • Raportoivat KEY 2ND AD:lle.

21. THIRD etc. ASSISTANT DIRECTOR

22. SCRIPT SUPERVISOR / CONTINUITY

 • pitää yksityiskohtaista kirjaa kaikista OTOISTA, myös DIALOGISTA, näyttelijöiden eleistä, toiminnasta, kamerassa käytetystä LINSSISTÄ, puvuista, naamioinnista jne. varmistaakseen kaikkien näiden elementtien JATKUVUUDEN OTOSTA ja KOHTAUKSESTA toiseen (muistiinpanot toimitetaan jokaisen kuvauspäivän päätyttyä LEIKKAAJALLE ja OHJAAJALLE
 • kertoo 2. KAMERA-ASSISTENTILLE mitä kirjoittaa KLAFFIIN (KOHTAUKSEN ja OTON numerot)

23. DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY (DOP, DP) / CINEMATOGRAPHER / CAMERAMAN

 • vastaa KOHTAUKSEN valaisusta ja, OHJAAJAN kanssa, KUVIEN rakentamisesta
 • ei itse käytä KAMERAA - se on KAMERAOPERATÖÖRIN tehtävä
 • valvoo kaikkea kameraan ja valaistukseen liittyvää

 • Vrt. Elokuvaajan toimenkuva

24. CAMERA OPERATOR 1 SECOND CAMERAMAN (kameraoperatööri)

 • käyttää KAMERAA, OHJAAJAN ja DOP:n ohjeiden mukaan
 • ei vastaa valaistuksen tai kameran liikkeen suunnittelusta
 • vastuussa toiminnan pitämisestä KUVASSA, reagoi kameran edessä tapahtuvaan toimintaan tavalla, joka pitää kameran liikkeen harkitun näköisenä

25. FIRST ASSISTANT CAMERAMAN / FOCUS PULLER (skarppaaja)

 • lataa ja tyhjentää KASETIT (jos 2ND ASSISTANT CAMERAMANia ei ole)
 • vaihtaa LINSSIT
 • pitää kameran toimintakunnossa
 • pitää KUVAN TERÄVÄNÄ kameraa liikuteltaessa
 • täyttää LABORATORIORAPORTIT (jos 2ND ASSISTANT CAMERAMANia ei ole)
 • merkitsee kohdat, jossa näyttelijät tulevat seisomaan ja mittaa etäisyyden kuvattavan kohteen ja kameran linssin välillä

26. SECOND ASSISTANT CAMERAMAN

 • raportoi 1ST ASSISTANT CAMERAMANille
 • valmistelee kamerakaluston 1ST ASSISTANT CAMERAMANille
 • lataa ja tyhjentää KASETIT
 • täyttää LABORATORIORAPORTIT
 • lyö KLAFFIA joka oton alussa tai lopussa

27. LOADER

 • avustaa 2ND ASSISTANT CAMERAMANia ja lataa KASETIT (kun käytetään useampia kameroita)

28. KEY GRIP

 • GRIP-osaston päällikkö
 • toimii suoraan GAFFERin ja DOP:n kanssa

29. GRIP

 • toimii kuvauspaikalla usean eri osaston työvoimana (teatterissa nimitys olisi näyttämömies)
 • LIGHTING GRIPit trimmaavat, hajottavat ja muokkaavat valoa
 • CONSTRUCTION GRIPit rakentavat lavasteita, taustoja etc.

30. GAFFER

 • KUVAUSPAIKAN pääsähkömies
 • vastaa KUVAN valaisemisesta DOP:n ohjeiden mukaan
 • valvoo sähkömiestensä tehtäviin kuuluvaa valojen sijoitusta ennen kuvausta ja sen aikana

31. ELECTRICIAN / SPARK

 • asentaa ja säätää VALOT GAFFERin valvonnassa

32. BEST BOY (kymppi)

 • BEST BOY/GRIP on KEY GRIPin kakkosmies; vastaa muista GRIPeistä ja grip-kalustosta
 • BEST BOY/ELECTRIC on GAFFERin kakkosmies; vastaa muista sähkömiehistä ja sähkökalustosta

33. SOUND MIXER 1 FIELD MIXER / RECORDIST (äänittäjä)

 • vastaa äänityksestä TUOTANNON aikana

34. BOOM OPERATOR (puomimies)

 • hoitaa MIKROFONIPUOMIA

35. PRODUCTION DESIGNER (päälavastaja)

 • vastaa elokuvan visuaalisesta ulkoasusta LAVASTUKSEN osalta
 • TAITEELLISEN OSASTON päällikkö

36. ART DIRECTOR

 • valvoo ja vastaa elokuvan rekvisiitasta ja LAVASTUSTEN rakentamisesta
 • tuntee arkkitehtuuria, suunnittelua jne.

37. SET DESIGNER

 • vastaa LAVASTUSTEN rakentamisen suunnittelusta ART DIRECTORin / PRODUCTION DESIGNERin kuvausten ja piirrosten pohjalta

38. SET DECORATOR

 • vastaa LAVASTUKSEN 'virityksestä' eri kohtauksiin olennaisesti liittyvällä rekvisiitalla
 • ei itse sijoita LAVASTEITA tai REKVISIITTAA PAIKALLEEN, mutta saattaa ohjata REKVISITÖÖRIÄ niiden sijoittelussa

39. PRODUCTION BUYER (sisäänostaja)

 • etsii, ostaa ja/tai vuokraa elokuvassa tarvittavan kaluston, rekvisiitan tai puvustuksen

40. PROPERTY MASTER / PROP PERSON (rekvisitööri)

 • vastaa kaiken KUVAUSPAIKALLA tarvittavan REKVISIITAN huollosta, käyttökelpoisuudesta ja käsilläolosta sekä sijoittelusta

41. CONSTRUCTION MANAGER

 • johtaa CONSTRUCTION CREWta

42. CONSTRUCTION CREW

 • rakentaa LAVASTEET ja tekee tarvittavat muutostyöt STUDIOSSA tai sen ulkopuolisella kuvauspaikalla CONSTRUCTION MANAGERin valvonnassa

43. COSTUME DESIGNER

 • suunnittelee ja piirtää NÄYTTELIJÖIDEN asut
 • osallistuu elokuvan VISUAALISEN ULKOASUN luomiseen sekä elokuvan henkilöhahmojen tulkintaan

44. COSTUMER / WARDOBE MISTRESS

 • vastaa PUVUSTUKSEN hoidosta KUVAUSPAIKALLA

45. WARDROBE ASSISTANT

 • COSTUMERin avustaja

46. MAKE-UP ARTIST

 • huolehtii NÄYTTELIJÖIDEN naamioinnista, mutta ainoastaan päälaen ja rintaluun sekä kyynärpään ja sormenpäiden välisellä alueella
 • BODY MAKE-UP ARTIST tekee naamioinnin näyttelijän kehon muille alueille

47. HAIRDRESSER

 • vastaa NÄYTTELIJÖIDEN HIUSTEN leikkaamisesta, värjäämisestä ja muotoilusta sekä. tarvittaessa PERUUKKIEN ym. käytöstä

48. TRANSPORTATION CREW

 • toimii TRANSPORTATION COORDINATORin / TRANSPORTATION CAPTAINin alaisuudessa
 • vastaa KUVAUSRYHMÄN ja kaiken tarvittavan kaluston kuljetuksesta TUOTANNON aikana
 • kuvattavat ajoneuvot (PICTURE CARS) ovat kuitenkin REKVISIITTAOSASTON vastuuna

Ks. myös Elokuvaajan toimenkuva

Camera crew [Camera Crew Breakdown: Jobs and Responsibilities (premiumbeat.com)]

 

 
Kuvake alkuperäisen mediaseurantakuvan tilalla